Oferta

Organizujemy kompleksową obsługę w zakresie obrotu towarowego z zagranicą dla klientów z terenu całego kraju oraz klientów mających swoje siedziby na terenie Unii Europejskiej. Gwarantujemy zachowanie tajemnicy handlowej naszych klientów.

W celu reprezentowania Państwa przez naszą firmę przed organem celnym musimy wcześniej otrzymać stosowane upoważnienie. Druk upoważnienia można pobrać w dziale Do pobrania. Wraz z upoważnieniem należy dostarczyć dokumenty założycielskie firmy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dokonywania obsługi celnej prosimy o kontakt z biurem agencji.

Zgłoszenia celne

W zakresie obrotu towarowego z krajami trzecimi oferujemy:

 • dokonywanie zgłoszeń celnych w procedurach dopuszczenia do obrotu, wywozu,
 • ponadto wypełniamy pozostałe dokumenty w obrocie międzynarodowym: TIR, CMR, Świadectwo pochodzenia, EUR 1, ATR,
 • dokonywanie odpraw celnych dla podmiotów gospodarczych,
 • dokonywanie odpraw celnych dla osób fizycznych z zakresu mienia przesiedlenia,
 • sporządzanie dokumentacji celnej dla osób fizycznych sprowadzających towary (samochody, quady, itp.) z państw poza Unii Europejskiej,
 • zabezpieczenie długu celnego,
 • występowanie w Państwa imieniu przed organami celnymi we wszystkich sprawach z zakresu prawa celnego i pełną obsługę post importową (odwołania, wnioski, itp.),
 • fachową pomoc i doradztwo w sprawach celnych.

Dokładamy wszelkich starań, aby towar został odprawiony i oddany do dyspozycji klienta w jak najkrótszym czasie. Katalog naszych czynności nie jest ograniczony ale uzależniony od potrzeb naszych klientów. Wszystkie czynności wchodzące w zakres naszej obsługi objęte są całkowitą poufnością i ochroną danych klienta.

Import AIS

W ramach procedury dopuszczenia do obrotu dokonujemy:

 • przygotowanie dokumentów,
 • zgłoszenia towaru do odprawy celnej w formie elektronicznej,
 • asysta przy rewizji towaru,
 • odebranie dokumentów po odprawie.

Eksport ECS

W ramach procedury wywozu:

 • dokonujemy odpraw celnych w formie elektronicznej,
 • zapewniamy pełny monitoring operacji wywozowej,
 • archiwizujemy komunikaty potwierdzające wywóz towarów poza granicę UE.

Tranzyt NCTS

W ramach procedury tranzytu:

 • dokonujemy obsługi karnetów TIR (zgłaszanie elektronicznie do systemu informatycznego NCTS - TRANZYT WSPÓLNOTOWY),
 • wypełnienie karnetu TIR,
 • zamknięcie procedury T1, T2, EX,

INTRASTAT

W zakresie INTRASTAT oferujemy:

 • Reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed organami celnymi,
 • ewidencjonowanie dostaw (WDT) i nabyć (WNT) towarów w systemie Intrastat,
 • opracowywanie danych na podstawie otrzymanych dokumentów obrotu gospodarczego,
 • wystawienie faktur WDT i WNT,
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT dla wewnątrzwspólnotowego nabycia i wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru wraz z niezbędnymi korektami,
 • przesyłanie danych do właściwej Izby Celnej oraz ich archiwizacja.

Deklaracje INTRASTAT wypełniane będą w oparciu o przekazane przez Państwa dane. Jesteśmy przygotowani aby dane te mogły być przekazywane drogą elektroniczną. Ponieważ deklaracje Intrastat są wysyłane drogą elektroniczną, jesteśmy w stanie reprezentować każdą firmę w Polsce, niezależnie od miejsca wykonywania działalności.

Progi statystyczne

Obowiązek składania deklaracji INTRASTAT dotyczy tych podmiotów, których wartość przywozu lub wywozu przekracza ustalone i ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wartości tzw. progów statystycznych.

Deklaracje INTRASTAT należy złożyć, jeśli próg przywozów lub wywozów towarów przekroczył powyższe wartości w danym roku, za miesiąc w którym to nastąpiło.

W 2020 r. obowiązują:

Próg podstawowy:

 • dla przywozu - 4.000.000 zł.
 • dla wywozu - 2.000.000 zł.

Próg szczegółowy:

 • dla przywozu - 65.000.000 zł.
 • dla wywozu - 108.000.000 zł.